Evenemanget

Emax Sverige - Evenemanget för Sveriges främsta unga entreprenörer

mötesplatsen för unga entreprenörer

Emax Sverige

Emax Sverige arrangeras årligen för Sveriges främsta unga entreprenörer i åldrarna 18-20 år med syfte att förmedla kunskap, inspiration och nätverk för att utvecklas i sitt unika entreprenörskap. För de drygt 100 unga entreprenörerna väntar föreläsningar av inspirerande entreprenörer, fördjupande workshops, stora nätverksmöjligheter och coachning genom hela evenemanget av utbildade coacher och förebilder.
Emax äger rum 16-20 juni 2024.

Emax Challenge

Under Emax Sverige tävlar deltagarna i Emax Challenge. Med målet att i en tidig fas inspirera till ImpactStartups genomgår deltagarna en process av idégenerering, lagarbete och problemlösning kopplat till FN:s Globala Mål. Segrarna i Emax Challenge vinner förutom äran också en resa som syftar till att stärka deras entreprenörskap ytterligare.

Efter EMAX

Emax Sverige fortsätter samla unga entreprenörer även efter eventet. Många av våra tidigare deltagare väljer att komma tillbaka till Emax Sverige som personal, engagera sig på annat sätt eller får ytterligare inspiration, kunskap och nätverk via mindre event som vi arrangerar under året. Dessutom har Emax en podcast, Emaxpodden där vi får lyssna på när tidigare deltagare diskuterar och delar med sig av ämnen som entreprenörskap, ledarskap och hållbarhet. Emax Sverige blir därmed en inspirerande mötesplats för några av landets främsta unga entreprenörer, även efter evenemanget

Vill du veta mer om Emax Sverige? 

Kontakta Emax Sverige