BE the Future

Läs mer om vårt systerprojekt

mötesplatsen för unga entreprenörer i Sverige, Estland & lettland

Emax Sverige arbetar för att se unga entreprenörer. Inte med att se unga kvinnliga eller manliga entreprenörer. Vi tror många gånger att det kan vara anledningen till varför vi har ett historiskt deltagarantal om 52% kvinnliga deltagare och 48% manliga deltagare. Men vi är också medvetna om att den fördelningen som vi har mellan antalet manliga och kvinnliga deltagare inte speglar den verklighets om vi lever i. Därför har vi tillsammans med organisationer i Lettland ochEstland skapat ett systerprojekt till Emax Sverige, som heter BE The Future. Projektet syftar till att motivera och stärka unga entreprenörers entreprenörskap och ledarskap i åldern 15-18 år. Tvisten är att det enbart är kvinnliga deltagare och att det blir en bra och naturlig plattform för unga kvinnor att få nätverka och bygga relation med andra unga kvinnor, frånSverige, Estland och Lettland. Nedan kan du läsa en summering av projektet på engelska.

Project summary

 Project summary:
The main objective of the project BE the Future, aimed at young females from Sweden, Estonia and Latvia, is to raise awareness of self-employment as a career option, create a positive attitude towards entrepreneurial activity, encourage the target group to test their ideas and see entrepreneurship as a potential career option. Entrepreneurial activity can be an effective tool for young people to enter the labour market. Even though young people are likely to have entrepreneurial ambitions, it does not necessarily lead to the development of a successful business. The three-year project will promote entrepreneurial mindsets through peer networking, sharing of best experiences and resources as well as engaging a ring of mentors for inspiration and guidance. The project aims to prepare, coach and support 225 young future female entrepreneurs from the three countries in the planning and development of student companies. By the end of the project, at least 50 student companies will have been created, which will be able to translate entrepreneurial intention into practice.

Project activities:
First cycle (November 2020 - March 2021)
Kick-off event in Örebro
Local meetups and mentoring sessions

Webinar
Kick-out event in LatviaSecond cycle (September 2021 - March 2022)
Kick-off event in Estonia
Local meetups and mentoring sessions

Webinar
Kick-out event in SwedenThird cycle (April 2022 - September 2022)
Kick-off event in Latvia
Local meetups and mentoring sessions

Webinar
Kick-out event in Estonia

Project target group: 
girls in the age of 15 - 18years

Project partners:
Lead partner (Sweden): Emax Sweden Economicassociation
Partner (Latvia): Green and Smart Technology Cluster
Partner (Estonia): Tartu Centre forCreative Industries

Project duration: 01.02.2020 - 31.12.2022

Project budget: 880122.13 €
ERDF: 700627.45 €

OUR FINANCIAL PARTNERS

INtereg central baltic

European union

Länsstyrelsen Örebro län

Do you want to know more about BE the Future? 

Contact us!